Kopališča in higienske zahteve

Kopališča delimo glede na vodo v kopališču. Tako poznamo pokrite bazene s sladko oz. zdravilno vodo, odprte bazene s sladko oz. zdravilno vodo, kopališča ob tekočih in stoječih sladkih vodah, kopališča v morju, pokrite bazene z morsko vodo, odprte bazene z morsko vodo. Delimo jih lahko tudi na športne in nešportne – kopalne (za aktivno rekreacijo) ali športne aktivnosti.

3. februar 2014|Nasveti|Higiena


Varstvena območja za varstvo vodnih virov za pitno vodo

Varstvene cone so območja, ki varujejo večje in bolj pomembne vodne objekte pred infiltracijo kužne nesnage, kemičnih toksinov. Delimo jih na najožji, ožji in širši varnostni pas.

31. januar 2014|Nasveti|Higiena


Mikrobiološke zahteve za pitno vodo

Mikrobiološki indikatorji fekalnega onesnaženja pitne vode bi morali biti klasični povzročitelji črevesnih infekcijskih bolezni. Ker pa je te mikrobe v vodi težko dokazati, jih nadomešča indikatorska skupina mikrobov (ne le indikatorji, temveč pogojno patogeni). Normativi za pitno vodo prepovedujejo prisotnost teh indikatorjev v vodi.

27. januar 2014|Nasveti|Higiena


Postopki kondicioniranja pitne vode

Kondicioniranje pomeni izboljševanje pitne vode. Poteka v dveh etapah: čiščenje in dezinfekcija, pri tem pa uporabljamo različne metode. Te so lahko fizikalne, kemične ali biološke.

22. januar 2014|Nasveti|Higiena


Objekti za preskrbo s pitno vodo

Pitno vodo zagotavljamo na več načinov, katerih učinkovitost je v javnem interesu, saj gre za skrb za zdravje celotne populacije. Tovrstne objekte delimo na centralno (vodovodi v večjih naseljih) in lokalno preskrbo (vodnjaki, kapnice, lokalni vodovodi). Javni oskrbni sistem zagotavljajo centralni vodni objekti.

17. januar 2014|Nasveti|Higiena


Kvantitativne zahteve za preskrbo s pitno vodo

Higienski standard je odvisen od dnevne porabe vode na osebo. Za lokalno preskrbo, kjer je vir vode vodnjak je potrebnih približno 50 litrov na dan. V Ljubljani je ta količina med 250 do 300 (tudi 400) litrov na dan.

15. januar 2014|Nasveti|Higiena


Kvalitativne zahteve za preskrbo s pitno vodo

Zdravstveno ustrezna pitna voda se lahko uporablja za pitje, osebno higieno in pripravo hrane. Taka voda se naj bi nahajala v javnih vodovodnih sistemih ali pa je embalirana in namenjena za pitje. Seveda pa lahko ustreza predpisom tudi v naravnem stanju.

15. januar 2014|Nasveti|Higiena


Zdravstvena ustreznost pitne vode

Voda je nepogrešljiva dobrina in jo potrebuje vsako živo bitje. Človek za normalno fiziološko funkcioniranje porabi od 1.5 do 3 litre pitne vode dnevno. Voda v človeškem organizmu skrbi za transport snovi po tkivih, za vzdrževanje stalne telesne temperature in nemoteno delovanje presnove. Pomanjkanje vode povzroči dehidracijo in metabolne motnje.

10. januar 2014|Nasveti|Higiena


Redno umivanje

Sodobna osebna nega upošteva fiziologijo organizma, večjo aktivnost, gostejše stike in zdravstveno zahtevnost naprednih ljudi – telo v najbolj ugodnih pogojih ostane čisto največ 24 ur. Zato je potrebno vsakodnevno redno umivanje z vodo, tuširanje celega telesa.

30. december 2013|Nasveti|Higiena


Privoščite si kopel

V teh hladnih in neprijetnih zimskih dneh se ob koncu napornega delovnega dne vsakomur prileže topla in sproščujoča kopel. Brez slabe vesti si jo lahko kdaj pa kdaj privoščite, vendar pa ne gre pretiravati. Vsakodnevno namakanje je lahko tudi škodljivo!

28. februar 2013|Nasveti|Higiena
VodaOčistimo Slovenijo
Očistimo gore