Ali je stekleničena voda res boljša?
Kvaliteta in okus sta dve bistveni razliki med stekleničeno izvirsko vodo in vodo iz vodovodnega omrežja. Kvaliteta stekleničenih vod se nenehno nadzira v laboratorijih, medtem ko je kvaliteta vode iz vodovodnega omrežja zelo nepredvidljiva. Veliko vodovodov je na meji ustreznosti, ki jo dovoljuje zakon. Eden od pogojev za kvaliteto vode je tudi razdalja, ki jo voda naredi do vaše pipe. Kvaliteto vode iz pipe lahko izboljšamo z vgradnjo hišnih filtrov ali pa z uporabo namiznih filtrirnih naprav.

Ali se stekleničena voda nadzira bolje?
Stekleničene vode nadzira Inštitut za varovanje zdravja in kot živilo morajo ustrezati vsem standardom, ki so določeni za pakiranje živil.
Kvaliteta vode in stanje vodovodov se ne nadzira tako pogosto.

Kateri so različni tipi stekleničene vode?
Poznamo dva tipa stekleničene vode:
- kemijsko in na druge načine prečiščene vode
- naravne izvirske vode

V čem se razlikujejo vode z različnimi oznakami?
Na prvi pogled se vse vode res zdijo enake, a se med seboj precej razlikujejo. Prva in najpomembnejša razlika med vodami različnih znamk se pokaže že pri samem vodnem viru. Na okus in učinkovanje posamezne vode vplivajo vsebnost mineralnih snovi, elementov v sledeh in ostalih sestavin, ki se pojavljajo zaradi vplivov tlaka, temperature, plinov in vsebnosti razstopljenih kamnin. Na raznovrstnost mineralnih snovi ter na prehrambene in fiziološke učinke posamezne vode vplivajo značilnosti podzemnega okolja, kjer se voda pretaka, globine črpanja in čas zadrževanja vode v podzemnem prostoru.

  • Naravna mineralna voda ima svoj izvir v podzemnem viru, ki je zaščiten pred sleherno možnostjo kontaminacije. Oznako prizna pristojni nacionalni organ.
  • Izvirska voda ima svoj izvir v podzemnem vodnem viru. Namenjena je prehrani ljudi in se polni pri njenem izviru. Mikrobiološke zahteve in postopki obdelave izvirske vode so podobne mineralni vodi, fizikalno-kemijske lastnosti pa morajo ustrezati pogojem za zdravstveno ustreznost pitne vode.
  • Naravna pitna voda po sestavi ustreza vodi za javne vodooskrbne sisteme. Vir so lahko površinske vode (reke, jezera), meteorne vode ali podtalnica. Ti vodni viri so zelo občutljivi in zato tudi kakovostno nestabilni. Naravna pitna voda mora ustrezati pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode.
  • Namizne vode so pripravljene iz pitne vode, naravne mineralne vode ali izvirske vode, ki vsebuje enega ali več dodatkov (npr. morsko sol, ogljikov dioksid, natrijev klorid, kalcijev klorid, natrijev karbonat).


Kakšni pa so vodni viri v Sloveniji?

V Sloveniji naravne vodne vire predstavljajo predvsem podzemne vode (85 %) - podtalnica ali arteška voda. Pomembna sta dva parametra: koliko časa mikrobi preživijo v vodi (pribl. 6 mesecev do faze samoodmiranja) in kako hitro voda pronica (npr. v produ 0,3 m/dan – črpamo jo lahko pri 54 m).
Druga možnost so površinske vode, ki so v stiku z atmosfero in pod vplivom spiranja tal. To so izviri, potoki, reke, tudi kraške podzemne vode, jezera in morje (pri slednjih je postopek pridobivanja pitne vode zelo drag).
Zadnji naravni vodni vir pa so meteorne vode - deževnica in snežnica.


 9. februar 2011 Zadnja sprememba: 30. december 2013 ob 12:31
VodaPovezane vsebine

Voda A.Q.A.
Voda A.Q.A se polni neposredno na izviru, tako da je kvaliteta vode v plastenki enaka vodi na izviru. Pri polnjenju izvirske vode A.Q.A se uporablja...

Voda Dana
V globini 122 metrov smo odkrili nedotaknjeno izvirsko vodo. Vsako sekundo je lahko načrpamo 10 litrov, polnilnica pa je od vrtine oddaljena le 50...

Voda Zala
Embalirana izvirska voda Zala se ponaša z enakimi lastnostmi, kakor jih ima v svojem izvoru. Vsebuje malo mineralov, je nevtralnega okusa in zelo...

Vode iz Radenske
Za Radensko sami radi rečemo, da je stvar srca. Morda bi morali reči: srčnosti. Srčnosti, ki ni dala miru vizionarskemu doktorju Karlu Hennu,...

Zakaj je voda pomembna za zdravje naših otrok?
Pitna voda je za malčke bistvenega pomena. Mislim, da smo prav vsi zasledili že kakšen reklamni spot v katerem pitno vodo predstavljajo, kot...


Očistimo Slovenijo
Očistimo gore