Zakaj je voda pomembna za zdravje naših otrok?

Pitna voda je za malčke bistvenega pomena. Mislim, da smo prav vsi zasledili že kakšen reklamni spot v katerem pitno vodo predstavljajo, kot nekaj kar ni zabavno piti in ni dobrega okusa. Ob tem pa seveda poraja vprašanje, kako zmagati in tekmovati s pitno vodo v boju z ogromno izbiro sladkanih pijač, ki se naravnost ponujajo iz polic trgovskih centrov.

23. april 2016|Nasveti


Voda in preživetje

Kot veste lahko brez hrane zdržimo tudi do enega meseca, brez vode pa v določenih primerih umremo že po nekaj urah (puščave in podobne situacije), kjer se hitro pregrejemo in naglo izgubimo veliko vode iz telesa. Torej je ključno, da poznamo vsaj nekaj načinov kako priti do pitne vode v divjini in nenazadnje tudi v urbanem okolju v primeru katastrofe.

4. marec 2016|Nasveti


Jadranje

Jadranje je eden od najbolj priljubljenih vodnih športov. Kot pojem ga lahko razložimo s premikanjem teles, ki za pogon izkoriščajo energijo vetra, ki je ujeta v jadra in hidrodinamično obliko trupa jadrnice, ki drsi po vodni gladini. Zajema zasnovo in izdelavo jadrnic ter jader. Jadranje je poznano po vsem svetu. Prvi zapisi o potovanju po vodi datirajo 500 let pred našim štetjem. Njegove prve funkcije so bile predvsem omogočanje potovanj med celinami, trgovina, raziskovanje ipd.

11. februar 2015|Nasveti


Padavine

Vreme obsega vse pojave, ki se pojavljajo v atmosferi nekega planeta. Običajno je mišljeno kot aktivnost teh pojavov v obdobju do nekaj dni. Povprečno vreme v daljšem časovnem obdobju pa imenujemo podnebje. Te pojave preučujejo meteorologi. Na zemlji se pojavljajo kot običajni pojavi veter, nevihte, dež, sodra, toča in sneg.

3. februar 2015|Nasveti


Kako vreme vpliva na toploto morja in sladkih voda

Letos lahko rečemo, da nam jo je vreme kar precej zagodlo, saj večini poletje zaradi dežja in nizkih temperatur ni bilo všeč in so si želeli toplejših poletnih dni, kot smo jih bili vajeni v preteklosti. Tudi morska voda se ni segrela tako, kot prejšnja leta v času vročinskih valov.

29. avgust 2014|Nasveti


Kopališča in higienske zahteve

Kopališča delimo glede na vodo v kopališču. Tako poznamo pokrite bazene s sladko oz. zdravilno vodo, odprte bazene s sladko oz. zdravilno vodo, kopališča ob tekočih in stoječih sladkih vodah, kopališča v morju, pokrite bazene z morsko vodo, odprte bazene z morsko vodo. Delimo jih lahko tudi na športne in nešportne – kopalne (za aktivno rekreacijo) ali športne aktivnosti.

3. februar 2014|Nasveti|Higiena


Varstvena območja za varstvo vodnih virov za pitno vodo

Varstvene cone so območja, ki varujejo večje in bolj pomembne vodne objekte pred infiltracijo kužne nesnage, kemičnih toksinov. Delimo jih na najožji, ožji in širši varnostni pas.

31. januar 2014|Nasveti|Higiena


Mikrobiološke zahteve za pitno vodo

Mikrobiološki indikatorji fekalnega onesnaženja pitne vode bi morali biti klasični povzročitelji črevesnih infekcijskih bolezni. Ker pa je te mikrobe v vodi težko dokazati, jih nadomešča indikatorska skupina mikrobov (ne le indikatorji, temveč pogojno patogeni). Normativi za pitno vodo prepovedujejo prisotnost teh indikatorjev v vodi.

27. januar 2014|Nasveti|Higiena


Postopki kondicioniranja pitne vode

Kondicioniranje pomeni izboljševanje pitne vode. Poteka v dveh etapah: čiščenje in dezinfekcija, pri tem pa uporabljamo različne metode. Te so lahko fizikalne, kemične ali biološke.

22. januar 2014|Nasveti|Higiena


Objekti za preskrbo s pitno vodo

Pitno vodo zagotavljamo na več načinov, katerih učinkovitost je v javnem interesu, saj gre za skrb za zdravje celotne populacije. Tovrstne objekte delimo na centralno (vodovodi v večjih naseljih) in lokalno preskrbo (vodnjaki, kapnice, lokalni vodovodi). Javni oskrbni sistem zagotavljajo centralni vodni objekti.

17. januar 2014|Nasveti|Higiena
VodaOčistimo Slovenijo
Očistimo gore