Mikrobiološki indikatorji fekalnega onesnaženja pitne vode bi morali biti klasični povzročitelji črevesnih infekcijskih bolezni. Ker pa je te mikrobe v vodi težko dokazati, jih nadomešča indikatorska skupina mikrobov (ne le indikatorji, temveč pogojno patogeni). Normativi za pitno vodo prepovedujejo prisotnost teh indikatorjev v vodi.


Dovoljene norme za umetno pripravljeno vodo dovoljujejo do 10 klic v 1 cm3 vode, za naravno vodo in zaprte vire pa do 100 klic v 1 cm3 vode

Fizikalno-kemični indikatorji onesnaženja pitne vode:

  • kemično nadležne snovi: fenoli, cianidi, Pb, Mg, nitrati, fosfati, kloridi
  • nitriti: do 0,005 mg/l (njihova prisotnost pomeni, da je zaključen proces mineralizacije proteinskih snovi)
  • kloridi in fosfati (so znak obilnega onesnaženja s fekalnimi masami in urinom)
  • amoniak in druge dušikove spojine: do 0,1 mg/l
  • kloridi: do 30 mg/l
  • neorganske snovi: do 200mg/l


Razredi voda:

  • 1. razred (salmonidne vode): lahko brez čistilnih naprav
  • 2. razred: obvezne čistilne naprave
  • 3., 4. razred: prepovedana uporaba take vode

 27. januar 2014|Nasveti|Higiena
VodaPovezane vsebine

Voda in potresi
V zadnjem času opažamo vse večjo potresno aktivnost tudi v naši soseščini. Potresi postajajo stalnica za ljudi, ki živijo ob prelomnicah in...

Kvalitativne zahteve za preskrbo s pitno vodo
Zdravstveno ustrezna pitna voda se lahko uporablja za pitje, osebno higieno in pripravo hrane. Taka voda se naj bi nahajala v javnih vodovodnih...

Kvantitativne zahteve za preskrbo s pitno vodo
Higienski standard je odvisen od dnevne porabe vode na osebo. Za lokalno preskrbo, kjer je vir vode vodnjak je potrebnih približno 50 litrov na...

Objekti za preskrbo s pitno vodo
Pitno vodo zagotavljamo na več načinov, katerih učinkovitost je v javnem interesu, saj gre za skrb za zdravje celotne populacije. Tovrstne objekte...

Postopki kondicioniranja pitne vode
Kondicioniranje pomeni izboljševanje pitne vode. Poteka v dveh etapah: čiščenje in dezinfekcija, pri tem pa uporabljamo različne metode. Te so...


Očistimo Slovenijo
Očistimo gore