Zdravstveno ustrezna pitna voda se lahko uporablja za pitje, osebno higieno in pripravo hrane. Taka voda se naj bi nahajala v javnih vodovodnih sistemih ali pa je embalirana in namenjena za pitje. Seveda pa lahko ustreza predpisom tudi v naravnem stanju.


Primarne zahteve za pitno vodo so naslednje:

  • ne sme ogrožati zdravja ali življenja ljudi
  • v njej ne sme biti patogenih mikroorganizmov, parazitov, kemičnih ali radioaktivnih snovi.

Sekundarni zahtevi pa sta primerna temperatura in pH (8-12°C, pH 6 – 8), ter ustrezna trdota (8 – 12 °H).

Voda mora biti bistra, brezbarvna, brez tujega okusa ali vonja!

Voda se lahko kontaminira oziroma onesnaži na več načinov. Biološko se lahko kontaminira z mikroorganizmi, ki povzročajo salmoneloze, šigeloze, enterokolitis, epidemični hepatitis A, viroze, infekcije z E. coli, sporogenimi klostridiji...
Izvor teh bolezni so blato in urin bolnikov oz. klicenoscev, odpadki, inficirana trupla, neurejena stranišča, greznice, gnojišča, smetišča, odprti kanali, itd.
V vodo jih lahko zanesejo tudi živali – okužbo vode lahko posredujejo insekti, žabe, podgane, itd.
Bakterije, ki jih pogosto najdemo v kontaminirani vodi:

  • povzročitelji črevesnih obolenj (tifus, pratifus, dizenterija, kolera…)
  • indikatorji fekalnega onesnaženja – iz vode z veliko organskimi snovmi oz. iz razpada rastlinskih odpadkov (E. coli, Klebisella, Enterobacter, Citrobacter…)
  • koliformne bakterije – v fecesu, okolju površinskih voda, v zemlji, rastlinskih odpadkih
  • fekalni streptokoki – v fecesu ljudi in živali
  • sulfitoreducirajoči klostridiji – v fecesu, zemlji

Kot že omenjeno, pa se lahko v vodi nahajajo tudi virusi (npr. enterovirusi) in paraziti.

Kemična kontaminacija pomeni prenos kemičnih snovi preko individualnih odplak (spojine arzena, živega srebra, cianidi, fenoli...), ki jih izpuščajo pokvarjeni rezervoarji, prevrnjene avtocisterne, pesticidi, bojni strupi.

Radioaktivna kontaminacija je možna z ionizirajočim sevanjem, ki kontaminira zemljo, vodo, hrano ali pa se raztrosijo radioaktivne snovi - razpadli produkti urana, radioaktivni odpadki iz atomskih reaktorjev.


 15. januar 2014|Nasveti|Higiena
VodaPovezane vsebine

Kvantitativne zahteve za preskrbo s pitno vodo
Higienski standard je odvisen od dnevne porabe vode na osebo. Za lokalno preskrbo, kjer je vir vode vodnjak je potrebnih približno 50 litrov na...

Postopki kondicioniranja pitne vode
Kondicioniranje pomeni izboljševanje pitne vode. Poteka v dveh etapah: čiščenje in dezinfekcija, pri tem pa uporabljamo različne metode. Te so...

Mikrobiološke zahteve za pitno vodo
Mikrobiološki indikatorji fekalnega onesnaženja pitne vode bi morali biti klasični povzročitelji črevesnih infekcijskih bolezni. Ker pa je te...

Zakaj je voda pomembna za zdravje naših otrok?
Pitna voda je za malčke bistvenega pomena. Mislim, da smo prav vsi zasledili že kakšen reklamni spot v katerem pitno vodo predstavljajo, kot...

Voda in preživetje
Kot veste lahko brez hrane zdržimo tudi do enega meseca, brez vode pa v določenih primerih umremo že po nekaj urah (puščave in podobne...


Očistimo Slovenijo
Očistimo gore