V globini 122 metrov smo odkrili nedotaknjeno izvirsko vodo. Vsako sekundo je lahko načrpamo 10 litrov, polnilnica pa je od vrtine oddaljena le 50 metrov. Hidrogeološke raziskave, izvedene marca 1999, so pokazale, da bi na območju tovarne Dana lahko zajeli kakovostno vodo. Maja 2002 smo izvrtali poskusno vrtino, kmalu zatem pa v globini 122 metrov odkrili nedotaknjeno mineralno izvirsko vodo. Mirnska dolina je ujeta v razgiban prostor stičišča alpskega, dinarskega in panonskega sveta. V neokrnjenem gričevnatem okolju, ki so ga milijone let klesale le naravne sile, ni intenzivne industrije in kmetijstva.


Vrtina
Vrtina Dana je od polnilnice oddaljena le 50 m, zato vode ni treba voditi po dolgih cevovodih, kjer bi bila lahko izpostavljena bolj ali manj škodljivim vplivom, ki bi vodo onesnažili.
Izjemno ugodna je tudi geološka sestava tal. Gornjo plast zemljišča predstavlja izredno slabo prepusten do nepropusten nanos gline (1). Sledi razpokan in zdrobljen temnosiv apnenec s plastmi laporja (2), še nižje pa razpokan, za vodo prepusten, sivi dolomit (3). Pod njim se nahaja kompakten dolomit (4), na 110 metrih globine pa najdemo 12 metrov propustnega svetlorjavega dolomita (5), izpod katerega vsako sekundo lahko izčrpamo 10 litrov izvirske vode Dana.

Polnjenje
Proces polnjenja se prične z direktnim oblikovanjem in izdelavo plastenk iz predoblike. Neposredno oblikovane plastenke po sterilnem zraku potujejo do polnilnega stroja. Tu se plastenke in pokrovčki še dodatno razkužijo in izperejo s sterilno vodo. Sledi polnjenje, etiketiranje, povezovanje v veze in avtomatsko paletiziranje ter transport v skladišče. Proces je visoko avtomatiziran in računalniško voden.

Spremljanje kakovosti
Kakovost izvirske vode Dana redno nadziramo v lastnem laboratoriju, z obsežnejšimi analizami pa sodeluje tudi pooblaščen Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto. Spremljanje kakovosti obsega mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize, ki merijo tudi do 200 različnih parametrov. Do sedaj opravljene analize vedno znova potrjujejo  izjemno čistost vode Dana. 

Za naravno mineralno vodo Dana velja, da ima ugodno razmerje vsebnosti magnezija in kalcija ter izjemno malo nezaželenega natrija in nitratov. Količina natrija je primerna za diete z malo natrija - Kriterij za to označbo je vsebnost natrija do 20 mg/l, naravna mineralna voda Dana pa ga povprečno vsebuje le 1,7 mg/l. Tudi vsebnost nitratov, ki so pokazatelj onesnaženosti, je pri vodi Dana izredno majhna – povprečno 1,98 mg/l, kar je krepko pod mejno koncentracijo 50 mg/l

Redni biološki preizkusi kažejo, da voda Dana izredno ugodno vpliva na rast celic in organizmov. Odlikuje jo daleč najnižja stopnja genotoksičnosti med slovenskimi embaliranimi vodami.

V okolju je veliko najrazličnejših toksičnih in tudi genotoksičnih snovi, ki v določenih koncentracijah delujejo na organizem mutageno, kar povzroča različno raven splošne toksičnosti ter okvar in poškodb genskega materiala. Gre za sodobne standardne biološke teste za ugotavljanje genotoksičnosti, ki za testiranje pitne vode sicer niso zakonsko obvezni, a lahko dodatno ugotavljajo vpliv neželenih snovi v vodi na človeške gene.

Biološki testi so nedvomno izredno pomembni in koristni pri ugotavljanju potencialne škodljivosti nekaterih genotoksičnih snovi za zdravje ljudi. Vključitev genotoksičnih raziskav za varovanje voda je velikega pomena, saj omogoča spoznanje o vplivu in posledicah genotoksičnih snovi na organizme.

Naravna mineralna voda Dana ima stalno izredno nizko stopnjo genotoksičnosti.

Poslanstvo družbe Dana je s paleto svojih izdelkov vzpodbujati boljše življenje – Živeti boljše življenje. Izdelujemo izdelke, ki kakovostno in cenovno zadovoljujejo vse segmente kupcev. Uspehe dosegamo z uravnoteženim razvojem lastnih blagovnih znamk, temelj našega poslovanja pa so okolju prijazni izdelki in navdušeni kupci.


 28. junij 2013 Zadnja sprememba: 28. junij 2013 ob 9:28
VodaVeč informacij
Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.
Glavna cesta 34
8233 Mirna
W: www.dana.si/si/voda/
T: 07 346 22 00
F: 07 346 22 10Povezane vsebine

Pogosta vprašanja
Ali je stekleničena voda res boljša? Kvaliteta in okus sta dve bistveni razliki med stekleničeno izvirsko vodo in vodo iz vodovodnega omrežja....

Zakaj je voda pomembna za zdravje naših otrok?
Pitna voda je za malčke bistvenega pomena. Mislim, da smo prav vsi zasledili že kakšen reklamni spot v katerem pitno vodo predstavljajo, kot...

Voda in preživetje
Kot veste lahko brez hrane zdržimo tudi do enega meseca, brez vode pa v določenih primerih umremo že po nekaj urah (puščave in podobne...

Jadranje
Jadranje je eden od najbolj priljubljenih vodnih športov. Kot pojem ga lahko razložimo s premikanjem teles, ki za pogon izkoriščajo energijo...

Padavine
Vreme obsega vse pojave, ki se pojavljajo v atmosferi nekega planeta. Običajno je mišljeno kot aktivnost teh pojavov v obdobju do nekaj dni....


Očistimo Slovenijo
Očistimo gore