Varstvene cone so območja, ki varujejo večje in bolj pomembne vodne objekte pred infiltracijo kužne nesnage, kemičnih toksinov. Delimo jih na najožji, ožji in širši varnostni pas.


Najožji varstveni pas so izključno objekti za preskrbo s pitno vodo. Dovoljena je le dejavnost za oskrbo s pitno vodo – dostopa nima nihče razen delavcev, območje pa je fizično zavarovano.

Ožji varstveni pas je druga kategorija, kjer velja strog režim varovanja črpališč pred onesnaževanjem, kar pomeni, da v okolici ne smemo graditi objektov, ki bi s svojimi odpadnimi produkti kontanimirali vodo. To velja za proizvodne, obrtne in servisne objekte, energetske objekte, ki bi ogrožali vodni vir, stanovanjske hiše in poslovne objekte, ceste (magistralne in regionalne), skladišča nafte, njenih derivatov, nevarnih in škodljivih snovi, naftovode, ponikalnice za odpadne vode.

Širši varstveni pas pa ima blag režim varovanja toka podtalnice proti črpališčem.


Varstvo voda
Za redno kontrolo nad preskrbo s pitno vodo in patologijo hidričnega izvora skrbijo zavod RS za zdravstveno varovanje, zavod za socialno medicino in higieno, zdravstveni domovi in sanitarne inšpekcije. Ocenjuje se sanitarno-higiensko stanje: objekta, naprav za črpanje, čiščenje in dezinfekcijo vode, vodovodnega omrežja in rezervoarja.
Izvaja se tudi kontrola zdravstvene neoporečnosti zaposlenih pri večjih objektih. Redna kontrola in inšpekcija je obvezna za večje in važne objekte vsak mesec, za druge pa na tri mesece. Za javne vodovode so obvezne redne mesečne laboratorijske analize vode, za centralne pa so obvezni vsakodnevni pregledi, v nujnih primerih tudi večkrat na dan.


 31. januar 2014|Nasveti|Higiena
VodaSorodne vsebine

Zakaj je voda pomembna za zdravje naših otrok?
Pitna voda je za malčke bistvenega pomena. Mislim, da smo prav vsi zasledili že kakšen reklamni spot v katerem pitno vodo predstavljajo, kot...

Voda in preživetje
Kot veste lahko brez hrane zdržimo tudi do enega meseca, brez vode pa v določenih primerih umremo že po nekaj urah (puščave in podobne...

Jadranje
Jadranje je eden od najbolj priljubljenih vodnih športov. Kot pojem ga lahko razložimo s premikanjem teles, ki za pogon izkoriščajo energijo...

Padavine
Vreme obsega vse pojave, ki se pojavljajo v atmosferi nekega planeta. Običajno je mišljeno kot aktivnost teh pojavov v obdobju do nekaj dni....

Kako vreme vpliva na toploto morja in sladkih voda
Letos lahko rečemo, da nam jo je vreme kar precej zagodlo, saj večini poletje zaradi dežja in nizkih temperatur ni bilo všeč in so si želeli...


Očistimo Slovenijo
Očistimo gore