Kopališča delimo glede na vodo v kopališču. Tako poznamo pokrite bazene s sladko oz. zdravilno vodo, odprte bazene s sladko oz. zdravilno vodo, kopališča ob tekočih in stoječih sladkih vodah, kopališča v morju, pokrite bazene z morsko vodo, odprte bazene z morsko vodo. Delimo jih lahko tudi na športne in nešportne – kopalne (za aktivno rekreacijo) ali športne aktivnosti.


Dovoljeno število kopalcev določata površina in globina vode:
globina do 1,35 m: 1 kopalec na 2,7 m2 kopalne površine
globina nad 1,35 m: 1 kopalec na 4,5 m2 kopalne površine

Sanitarno-tehnične zahteve za kopališča
Funkcionalne enote kopališča (tehnični del) morajo biti locirane blizu vhoda in blagajne. Ženske in moške garderobe morajo biti ločene, vsaka s svojim sanitarnim blokom (tuši s toplo vodo, dovolj pitne vode). Pomembno je dobro urejeno odstranjevanje odplak in skrb za varnost kopalcev pred poškodbami in utopitvami, kot tudi skrb za red, varnost in higienski režim. Kopalci obvezno nosijo kape, bazenska voda mora biti klorirana.
Potreben je tudi zaprt čistilni sistem: vodna črpalka, lovci za smeti in lase. Tla in stene morajo biti gladki, čakalnica prostorna, topla (25 °C) in prezračena.

Tehnični normativi za invalidne osebe v kopališčih
Rob plavalnega bazena mora biti v dolžini najmanj 150 cm dvignjen nad površino 50 cm do dostopnega praga in širok 30 – 40 cm. Kabina za preoblačenje naj bo velikosti 140 x 160 cm, omogočati mora dostop z invalidnim vozičkom in imeti vgrajeno alarmno napravo. Če je v kabini prha, mora biti preklopni sedež v višini 50 cm. Dostop do samega kopališča mora biti omogočen z izgradnjo ustreznih negibnih površin.

Higienske zahteve za kopalne vode
Voda mora biti klorirana, pred vstopom v bazen pa so manjši prehodni bazenčki s hiperklorirano vodo ali nekim drugim razkužilom. Dezinfekcija in čiščenje bazena se vrši 2 – 4 krat mesečno ali pa pogosteje (odvisno od dnevnega števila kopalcev in obstoječega higienskega režima).

Kopalna voda – v bazenskih kopališčih je voda v bazenih.
Polnilna voda – je voda, ki se uporablja za prvo polnjenje in dopolnjevanja za bazen. Za polnilno vodo veljajo enake zahteve kot za pitno vodo, razen glede naravne vsebnosti mineralnih soli.
Čista voda – je voda, ki po pripravi priteka v bazen.


 3. februar 2014|Nasveti|Higiena
VodaSorodne vsebine

Zakaj je voda pomembna za zdravje naših otrok?
Pitna voda je za malčke bistvenega pomena. Mislim, da smo prav vsi zasledili že kakšen reklamni spot v katerem pitno vodo predstavljajo, kot...

Voda in preživetje
Kot veste lahko brez hrane zdržimo tudi do enega meseca, brez vode pa v določenih primerih umremo že po nekaj urah (puščave in podobne...

Jadranje
Jadranje je eden od najbolj priljubljenih vodnih športov. Kot pojem ga lahko razložimo s premikanjem teles, ki za pogon izkoriščajo energijo...

Padavine
Vreme obsega vse pojave, ki se pojavljajo v atmosferi nekega planeta. Običajno je mišljeno kot aktivnost teh pojavov v obdobju do nekaj dni....

Kako vreme vpliva na toploto morja in sladkih voda
Letos lahko rečemo, da nam jo je vreme kar precej zagodlo, saj večini poletje zaradi dežja in nizkih temperatur ni bilo všeč in so si želeli...


Očistimo Slovenijo
Očistimo gore