Pitno vodo zagotavljamo na več načinov, katerih učinkovitost je v javnem interesu, saj gre za skrb za zdravje celotne populacije. Tovrstne objekte delimo na centralno (vodovodi v večjih naseljih) in lokalno preskrbo (vodnjaki, kapnice, lokalni vodovodi). Javni oskrbni sistem zagotavljajo centralni vodni objekti.


Centralni vodni objekt zajema:

  • del pred zajetjem, ki vpliva na zdravstveno ustreznost pitne vode
  • objekt za zajetje vode
  • del od objekta za zajem vode do priključka pri uporabniku


Lokacija takega objekta je globoka podtalnica, vodno črpališče in tehnične naprave pa so obdane s sanitarno tehničnimi conami. Na objektu so pripravljene aparature, če bi bilo potrebno izboljšati vodo (t.j. filtriranje in dezinfekcija). Pitna voda se redno kontrolira.

Javni vodovodi morajo biti solidno izdelani (upoštevanje norm pri gradnji) in dobro vzdrževani. Za javni vodovod se štejejo objekti, ki oskrbujejo

  • najmanj 5 gospodinjstev ali 20 ljudi
  • objekte javne rabe (počitniški dom, šola…)
  • objekte za proizvodnjo in promet z živili
  • objekti storitvene dejavnosti
  • javna prometna sredstva

Javni vodovodi vsemu prebivalstvu in drugim porabnikom dostavljajo enako kvalitetno pitno vodo. Lahko so nižinski, črpalni, višinski, glede na lokacijo pa privatni, krajevni, regionalni, pokrajinski. Vodovod lahko postane epidemiološko zelo nevaren objekt (voda se okuži), razlogi za to pa so lahko nepravilna lokacija, poškodbe na črpališču, omrežju, kontakti z defektno kanalizacijo.

Vodnjaki
Prva izmed možnosti je preprosti kopani vodnjak, ki naj bi bil lociran stran od nečistih objektov za vsaj 20 do 30 metrov v smer prihajajočega toka talne vode. Vodonosni sloj naj ne bo plitvejši od 5 metrov. Globina takega vodnjaka je do 50 metrov, tehnike zidanja objekta pa so naslednje: opeka, kamenje, betonski obroči; zunanja stena je založena z ilovico, nadzemni del višine 1 m se betonira in nadkrije (obvezna je tudi zatemnitev). Urejeni morajo biti tudi odtoki izlivne vode. Zajem vode mora biti higienski, torej ne nižji od 0,4 m od dna.

Raneyev vodnjak je lociran ob rekah, kjer so na voljo večje zaloge vode. Grajeni so z vertikalno zbirno odprtino in montažo filterskih, perforiranih cevi. Njihova zmogljivost črpanja je do 250 litrov na sekundo. Epidemiološko so ustrezni, vendar je pogosto potrebno odstranjevanje železa iz vode.

Zabiti vodnjak ali Nortonova črpalka
Globoki so 5 do 6 metrov, nahajajo se na peščenih, prodnatih terenih. Cev s premerom 2 do 5 centimetrov enostavno zabijemo v tla. Cev mora biti v spodnjem delu do višine 2 metrov perforirana in s konico na dnu cevi. Epidemiološko taka voda ni varna.

Vrtani vodnjak
Lahko so plitvi (do 40 metrov) ali globoki (150 do 200 metrov). Arteški vodnjaki so globoki do 1000 metrov in več, iz njih pa se pridobiva arteška ali subarteška voda (do 1000 metrov gre za arteško, ki pride do površja, subarteška ne).
Po vrtanju vstavimo cev, so epidemiološko ustrezni, obstaja pa velika verjetnost, da bo potrebno kondicioniranje vode.


 17. januar 2014|Nasveti|Higiena
VodaPovezane vsebine

Postopki kondicioniranja pitne vode
Kondicioniranje pomeni izboljševanje pitne vode. Poteka v dveh etapah: čiščenje in dezinfekcija, pri tem pa uporabljamo različne metode. Te so...

Mikrobiološke zahteve za pitno vodo
Mikrobiološki indikatorji fekalnega onesnaženja pitne vode bi morali biti klasični povzročitelji črevesnih infekcijskih bolezni. Ker pa je te...

Zakaj je voda pomembna za zdravje naših otrok?
Pitna voda je za malčke bistvenega pomena. Mislim, da smo prav vsi zasledili že kakšen reklamni spot v katerem pitno vodo predstavljajo, kot...

Voda in preživetje
Kot veste lahko brez hrane zdržimo tudi do enega meseca, brez vode pa v določenih primerih umremo že po nekaj urah (puščave in podobne...

Jadranje
Jadranje je eden od najbolj priljubljenih vodnih športov. Kot pojem ga lahko razložimo s premikanjem teles, ki za pogon izkoriščajo energijo...


Očistimo Slovenijo
Očistimo gore